U bent hier: Home » Privacy

Privacy

This privacy statement (the ‘Privacy Statement’) applies solely to information collected through the Website and the Newsletters.

Zapotheek.nl and Dokteronline.com are committed to protecting your privacy. It will use the information collected about you to process orders and to provide a more personalized shopping experience. It will share the data we collect with the Doctors and the Pharmacy solely for the purpose of fulfilling your order. Zapotheek.nl and Dokteronline.com will only use the information collected about you lawfully in accordance with the applicable privacy legislation under which its processing of personal data is registered. Dokteronline.com will not sell, share, or rent this information to others other than as disclosed in this statement. The personal data Zapotheek.nl and Dokteronline.com processes is all personal data collected during the registration or ordering process.

Once registered, you may at any point check, amend or remove your personal data. By registering or ordering through the Website you consent to the collection and processing of your personal data by Zapotheek.nl and Dokteronline.com. Upon removal of your personal data, Zapotheek.nl and Dokteronline.com may continue to provide such personal data on an anonymous basis for the purpose of statistical research by or for the benefit of Zapotheek.nl and Dokteronline.com.

Registration is not required to use the Website. Nevertheless, to speed up future purchases and avoid retyping your data you may register with Zapotheek.nl and Dokteronline.com and Dokteronline.com will store your personal data securely with access protected by a user name and password. Zapotheek.nl and Dokteronline.com will verify all new members’ usernames and passwords via e-mail. When registering you may opt to receive regular newsletters, marketing information, special offers and website updates from us. If, at some future date, you no longer wish to receive our newsletter or promotional materials you may opt-out of receiving these communications by contacting us at www.dokteronline.com/contact

The Doctors and Pharmacy that fulfil your order for Dokteronline.com via the Zapotheek.nl website are under a legal and/or professional obligation to contact you if they suspect any problems resulting from prescribing or delivering the ordered Product to you. Thus, the Doctor, Pharmacy or private carrier may contact you directly. These companies do not retain, share, store or use personally identifiable information for any secondary purposes. If you have any complaints about correspondence received from any individual Doctor, Pharmacy or private carrier please contact us at www.dokteronline.com/contact

Dokteronline.com may share aggregated demographic information with third parties. This is not linked to any personal information that can identify any individual person.

Zapotheek.nl is not responsible for and accepts no liability for the content or privacy practices of any linked website which is not owned and maintained by Zapotheek.nl.

Zapotheek.nl and Dokteronline.com are committed to protecting your privacy. It will use the information collected about you to process orders and to provide a more personalized shopping experience. It will share the data we collect with the Doctors and the Pharmacy solely for the purpose of fulfilling your order. Zapotheek.nl and Dokteronline.com will only use the information collected about you lawfully in accordance with the applicable privacy legislation under which its processing of personal data is registered. Dokteronline.com will not sell, share, or rent this information to others other than as disclosed in this statement. The personal data Zapotheek.nl and Dokteronline.com processes is all personal data collected during the registration or ordering process.

Once registered, you may at any point check, amend or remove your personal data. By registering or ordering through the Website you consent to the collection and processing of your personal data by Zapotheek.nl and Dokteronline.com. Upon removal of your personal data, Zapotheek.nl and Dokteronline.com may continue to provide such personal data on an anonymous basis for the purpose of statistical research by or for the benefit of Zapotheek.nl and Dokteronline.com.

Registration is not required to use the Website. Nevertheless, to speed up future purchases and avoid retyping your data you may register with Zapotheek.nl and Dokteronline.com and Dokteronline.com will store your personal data securely with access protected by a user name and password. Zapotheek.nl and Dokteronline.com will verify all new members’ usernames and passwords via e-mail. When registering you may opt to receive regular newsletters, marketing information, special offers and website updates from us. If, at some future date, you no longer wish to receive our newsletter or promotional materials you may opt-out of receiving these communications by contacting us at www.dokteronline.com/contact

The Doctors and Pharmacy that fulfil your order for Dokteronline.com via the Zapotheek.nl website are under a legal and/or professional obligation to contact you if they suspect any problems resulting from prescribing or delivering the ordered Product to you. Thus, the Doctor, Pharmacy or private carrier may contact you directly. These companies do not retain, share, store or use personally identifiable information for any secondary purposes. If you have any complaints about correspondence received from any individual Doctor, Pharmacy or private carrier please contact us at www.dokteronline.com/contact

Dokteronline.com may share aggregated demographic information with third parties. This is not linked to any personal information that can identify any individual person.

Zapotheek.nl is not responsible for and accepts no liability for the content or privacy practices of any linked website which is not owned and maintained by Zapotheek.nl.

PRIVACYVERKLARING

DoktorOnline en/of Zapotheek.nl
Alle inhoud van deze site, waaronder tekst, illustraties, logo’s, pictogrammen van knoppen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, zijn eigendom van Dokteronline of van aanbieders van de inhoud en is beschermd door internationale auteursrechtelijke wetgeving. Deze site of delen ervan mogen niet verveelvoudigd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden geëxploiteerd zonder expliciete schriftelijke toestemming van de onderneming.

Uw privacy
De privacyverklaring van zapotheek.nl en Dokteronline heeft tot doel onze belofte van bescherming van uw privacy tot uitdrukking te brengen. Wij respecteren uw privacy. Alle door u verstrekte persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend gebruikt om u optimaal van informatie te voorzien. Aanmelding is niet noodzakelijk om de website te gebruiken. Voor de bespoediging van toekomstige aankopen en om te voorkomen dat u uw gegevens steeds weer opnieuw moet invoeren, kunt u zich echter bij Dokteronline aanmelden. Dokteronline via zapotheek.nl beschermt uw persoonsgebonden gegevens door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Dokteronline verifieert gebruikersnaam en wachtwoord van nieuwe klanten altijd door middel van een e-mail-bericht. Op ons bestelformulier vragen wij u om bepaalde persoonsgebonden gegevens die aan de apotheek en arts – indien van toepassing – verzonden moeten worden. Wij verzoeken u om ons geen zaken te melden waarvan u niet wenst dat deze bij ons bekend zijn.

Niet-openbaarmaking aan derden
Wij maken uw persoonsgebonden gegevens niet openbaar aan derden (met uitzondering van apotheek en arts, indien van toepassing). Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonsgebonden gegevens niet zonder uw expliciete instemming voor marketingdoeleinden aan of met derden. Wij houden eventueel statistieken voer het gebruik van onze website bij, zoals traffic en aanverwante site-informatie. Deze informatie bevat echter geen persoonsgebonden gegevens.

Contact met de arts en/of apotheek
De artsen en apotheek die uw bestelling voor Dokteronline via zapotheek.nl uitvoeren, zijn juridisch en/of professioneel verplicht om contact met u op te nemen wanneer verdenking bestaat dat het voorschrijven of leveren van het bestelde product aan u problemen gaat opleveren. Het is daarom mogelijk dat arts, apotheek of particuliere vervoerder rechtstreeks contact met u opnemen. Deze ondernemingen bewaren, gebruiken of delen uw persoonsgebonden gegevens niet voor bijkomstig gebruik. Indien u klachten heeft over de correspondentie ontvangen van een arts, apotheek of particuliere vervoerder, kunt u contact met ons opnemen via www.Dokteronline/contact.

Veiligheid van uw gegevens
Wij houden ons aan strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en bekendmaking van de door u aan ons verstrekte gegevens. Daarmee willen wij illegale toegang tot of onwettig gebruik van uw persoonsgebonden gegevens voorkomen.

E-mail
U ontvangt van Dokteronline uitsluitend e-mails wanneer u om aanvullende informatie verzocht hebt. Wij kunnen ook uw e-mailadres gebruiken om uw bestelling/verzoek te bevestigen en om vragen te beantwoorden, die u online gesteld hebt. Wij zullen u niet lastig vallen wanneer u niet zelf om aanvullende informatie verzocht hebt!

Nieuwsbrief
Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, kunt u erop vertrouwen dat uw persoonsgebonden gegevens en e-mailadres niet verkocht, uitgewisseld of in welke vorm dan ook met derden gedeeld worden. Wij behandelen u persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk en gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor toezending van de aangevraagde nieuwsbrief. U kunt u te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief..

Beleid voor kinderen
Indien u jonger bent dan 18 jaar kunt u onze webshop alleen gebruiken onder begeleiding van een ouder of verzorger.

Uw toestemming
Door gebruik te maken van onze website geeft u ons toestemming tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgebonden gegevens op de in de privacyverklaring vastgelegde wijze. Wijzigingen van onze privacyverklaring worden op deze site bekendgemaakt.

Andere websites
Dokteronline en/of zapotheek.nl is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van gelinkte websites die niet in eigendom zijn van en onderhouden worden door Dokteronline.

Bekendmaken van wijzigingen
Indien Dokteronline of zapotheek.nl in de algemene voorwaarden of de privacyverklaring wijzigingen aanbrengt, worden deze wijzigingen op de website bekendgemaakt. Indien Dokteronline of zapotheek.nl besluit gebruikt te maken van persoonsgebonden gegevens op een andere wijze dan vermeld in de privacyverklaring die geldig was ten tijde van het verzamelen van de persoonsgebonden gegevens, stelt Dokteronline u op de hoogte via e-mail en u verzoeken met de wijzigingen in te stemmen.

Juridisch
Deze overeenkomst valt onder het recht van Spanje en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Spanje.

Volledige overeenkomst
Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen u en zapotheek.nl en/of Dokteronline via zapotheek.nl ter zake van de inhoud en vervangt alle andere mondelinge of schriftelijke mededelingen hieromtrent. Wij behouden ons het recht voor deze overeenkomst op enig moment te wijzingen zonder u hiervan vooraf in kennis te stellen. Wij maken alle wijzigingen van deze overeenkomst op de site bekend. Deze wijzigingen zijn met ingang van bekendmaking van kracht. Het is te allen tijde uw verantwoordelijkheid om de meest recente versie van deze overeenkomst te lezen voordat u van de site gebruikmaakt zodat u zeker van bent dat u met wijzigingen in de algemene voorwaarden en die op deze overeenkomst betrekking hebben, instemt . U stemt ermee in dat deze standaard voor de bekendmaking van wijzigingen van deze overeenkomst redelijk is. Uw gebruik van de site na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging van deze overeenkomst vormt uw toestemming dat u gehouden bent tot de voorwaarden van deze overeenkomst wijziging.

Opzegging
Uw recht tot toegang en gebruik van de site worden onmiddellijk en zonder verdere kennisgeving beëindigd in geval van schending van deze algemene voorwaarden. Wij kunnen deze overeenkomst of delen hiervan en/of uw recht tot gebruik van de site op elk moment beëindigen, al dan niet onder opgave van redenen. Wij behouden ons het recht voor om de site op enig moment op te heffen of te wijzigen.

Alle rechten van Dokteronline en zapotheek.nl uit hoofde van deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op vertegenwoordigers, tussenpersonen of derden die in opdracht van Dokteronline de verplichtingen van Dokteronline uit hoofde van deze algemene voorwaarden uitvoeren.

Overdracht en rechtsafstand
Dokteronline en zapotheek.nl kunnen deze overeenkomst, volledig of gedeeltelijk en geheel naar eigen goeddunken overdragen. U mag uw rechten uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dokteronline of zapotheek.nl overdragen. Hierbij erkent en aanvaardt u dat deze overeenkomst persoonsgebonden is. Hieraan ten grondslag liggen de vereisten omtrent uw medische omstandigheden zoals aangegeven in de medische vragenlijst en u stemt ermee in dat u de uit hoofde van deze overeenkomst gekochte producten niet aan derden verstrekt, verkoopt of op enig andere wijze verspreidt. Een pogingen uwerzijds om uw rechten uit hoofde van deze overeenkomst zonder onze toestemming over te dragen, is nietig. De rechtsafstand door Dokteronline van het niet naleven van een bepaling van deze overeenkomst geldt niet en kan niet worden uitgelegd als rechtsafstand van een schending of vervolgschending van dezelfde of een andere soort.

Scheidbaarheid
Indien om welke reden ook een bevoegd rechter besluit dat een bepaling van deze overeenkomst, of een deel daarvan, geen rechtskracht heeft, zal de desbetreffende bepaling zoveel en toelaatbaar mogelijk gehandhaafd worden, om recht te doen aan de intenties van partijen. De overige bepalingen van deze overeenkomst zijn scheidbaar, geldig en van kracht als ware de niet-afdwingbare bepaling er geen deel van.

Algemeen
Met uitzondering van de verplichting tot betaling zijn u noch Dokteronline of zapotheek.nl op welke wijze dan ook direct of indirect aansprakelijk voor tekortkoming of respijt bij het nakomen van deze overeenkomst of delen ervan ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs niet beïnvloed kunnen worden, waaronder maar niet beperkt tot overmacht.

Paragraaftitels
Paragraaftitels dienen slechts het leesgemak, gelden niet als onderdeel van deze overeenkomst en kunnen niet worden uitgelegd als variant, wijziging of verandering van de desbetreffende bepaling.